Spravujte své sbírky

Začněte se svou sbírkou

Kroky k nastavení kolekce pomocí tohoto webu a databáze:

Krok 1: Založte si účet

V hlavní nabídce přejděte na možnost Účet a proveďte nastavení a účet, poté se vraťte sem.

Krok 2: Vytvořte sbírku

Go to Create a Collection

Krok 3 (volitelný): Vytvořte seznamy prodejců a umístění úloŚqh]1&

No sellers or storage locations added yet.

Krok 4: Přidejte do své sbírky modely

No models yet added

There are two ways to add a model to your collection:

Option 1:

  • Look up a model you using either the Search Models or Search Releases menu options.
  • Drill down to the variation record that matches your model.
  • On the Variations Detail page, check the box marked Add to Collection.
  • Fill in the collection information in the resulting form and submit it (the model is now added to your collection).
  • Note: you can search by any criteria on the search pages to get to the variation you want.

Option 2:

  • Direct entry: If you know the database 'Variation ID' (also called 'VarID') of the model you have (for instance, 'SF0484-003-a') you can enter it directly from the Manage Your Collection menu.
  • Using this option, you MUST have this ID- you cannot use just the MAN#, Mack# or other ID for this method.
  • You can print listings of models with the VarID's to use as reference if you prefer this method.